ร่วมงานกับเรา

ที่ ยัสปาล กรุ๊ป เราเชื่อมั่นว่าองค์กรของเราจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ได้เท่ากับความก้าวหน้าของบุคลากรของเรา
และนี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นจริงจังในการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้แสดงศักยภาพ
พร้อมเติบโตมีโอกาสก้าวหน้าสู่เป้าหมายอาชีพ ร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน

Life at Jaspal Group

ค่านิยมองค์กร

GREAT แรงขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ของเราในการพัฒนาตนเอง และองค์กร
เพื่อส่งมอบทุกไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าปรารถนา

G

Goals-Oriented
ตั้งเป้าหมายแน่วแน่
เรามีเป้าหมายการทำงานของตนเองที่ชัดเจนแน่วแน่พร้อมวางแผน
การทำงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับที่เป้าหมายขององค์กร และมีภาพรวมแห่งความสำเร็จที่ตรงกัน

R

Respect
ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ
เราให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญและความเห็นที่แตกต่าง และปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ

E

Execution
ทำงานเห็นผลลัพธ์
เรามุ่งหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุด มีวินัยในทุกสิ่งที่เราทำและติดตามงานจนบรรลุผลสำเร็จ

A

Agility
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เรามีความคล่องตัว มองไปข้างหน้า กล้าหาญและเผชิญกับทุกความท้าทาย เพื่อริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ

T

Together
ทำงานร่วมกันเป็นทีม
เราเชื่อมั่นในศักยภาพของการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับองค์กร

Way We Work

Slide

"ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรของเรา
ล้วนมาจากบุคลากรของเราทั้งสิ้น...
บุคลากรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของเรา และเราก็ต้องการ ที่จะเป็นองค์กรที่ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เก่ง
เรายินดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแรงสนับสนุนให้พวกเขา เพื่อให้พนักงานของเราทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท"

นายดนัย สาครสินธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Slide

"วิสัยทัศน์ที่ดีหากปราศจากบุคลากรที่มีความสามารถก็ยากที่จะสำเร็จได้ เราแสวงหาบุคคลที่มีความสามารถ
ที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา ก้าวสู่ความเป็นผู้นำแฟชั่นรีเทล ซึ่งปัจจุบันได้เดินหน้าเข้าสู่
การเป็นออมนิชาแนลอย่างเต็มรูปแบบ"

นายแดเนี่ยล เป่า ทิน เหยิง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Slide

"ความสุขในการทำงานบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนเสมอไป การได้รับการยอมรับ การได้ทำงานเป็นทีมและมีความสุขกับความสำเร็จร่วมกัน มันทำให้รู้สึกสนุกและอยากออกมาทำงานในทุกวัน ด้วยการมีผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ แชร์ไอเดียและทำงานร่วมกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นความรู้สึกที่ยากจะหาได้จากองค์กรอื่น ทำให้การทำงาน 9 ปีที่นี่ผ่านไปอย่างรวดเร็วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีสมาชิกที่พร้อมจะทำงานอย่างสนุก และประสบความสำเร็จไปด้วยกันเพิ่มขึ้น"

นางธนาพร อมรลิลิต
ผู้อำนวยการฝ่ายขายแบรนด์ CPS CHAPS

Slide

“ในการทำงานที่ JASPAL GROUP แรงจูงใจหลักคือการหาความสมดุลระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของกรอบธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าได้รับแรงบันดาลใจจากสินค้าของเราและตัดสินใจซื้อสินค้าเหล่านั้น การทำงานที่นี่ถือเป็นความท้าทายที่จะต้องเปลี่ยนสิ่งที่น่าเหลือเชื่อให้กลายเป็นจริงได้อยู่เสมอ “ความเคารพ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความหลากหลาย” ถือเป็นค่านิยมหลักขององค์กรที่ได้รับมาตลอดระยะเวลาการทำงาน คุณค่าเหล่านี้ไม่ได้ส่งต่อถึงเราในฐานะพนักงานเท่านั้น แต่ยังส่งต่อไปยังลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเราด้วย”

นางสาวศุภางค์ ตรงกมลธรรม
Senior Buying and Merchandise Planning Department Manager

Slide

“การได้ทำงานที่ ยัสปาล กรุ๊ป เป็นอีกหนึ่งการเดินทาง ที่ช่วยในการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวเอง ให้ก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งของการเติบโต ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ให้อิสระและมีความยืดหยุ่น ทำให้เราสามารถดีไซน์วิธีการดำเนินงานในรูปแบบที่ต้องการ ตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยงภายใต้ความรับผิดชอบ ใช้กลยุทธ์และนวัตกรรมขับเคลื่อน ทั้งหมดนี้ ไม่เพียงช่วยส่งเสริม
จิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการเท่านั้น
แต่ยังช่วยหล่อหลอมให้เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อีกด้วย”

นางสาวพิมพ์รจ บัตรพรรธนะ
ผู้อำนวยการฝ่าย E-Commerce

Slide

“แนวคิดในการทำงานที่ยึดมั่นในใจมาตลอด คือ ‘Passion’ ที่ทำให้เราสนุกและมีความสุขกับสิ่งที่ทำในทุกๆ วัน และ ‘Adaptability’ ที่ทำให้เราเป็นคนไม่หยุดนิ่ง พร้อมรับกับเทรนด์หรือสถานการณ์ใหม่ ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้ง 2 แนวคิดนี้ทำให้ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา
ตัวเราได้เติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ที่เรารับผิดชอบ ได้มีโอกาสร่วมงานและเห็นมุมมองใหม่ๆ กับคนระดับท็อปในวงการแฟชั่น ทั้งดีไซเนอร์, สไตลิสต์, ศิลปิน, KOLs หรือเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลก เมื่อยิ่งได้เรียนรู้จากคนเหล่านั้น ก็ยิ่งเป็นพลังบวกในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำมาสร้างสรรค์งานต่อยอดให้กับ
แบรนด์ของเราให้เติบโตและอยู่ในระดับสากลได้อย่างภาคภูมิใจ”

นางสาวมาศอุมา กมลบุตร
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาด แบรนด์ JASPAL และ Misty Mynx

previous arrow
next arrow