ความยั่งยืน

The Power of Greatness

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีของยัสปาล กรุ๊ป เราตั้งใจส่งต่อพลังอันยิ่งใหญ่ขององค์กรและพนักงานทุกคน

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทย ช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

The Power of Sharing

เราเชื่อมั่นในพลังแห่งการให้ และการแบ่งปันให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อสร้างสรรค์ให้

ผู้คนและสังคม สามารถเดินหน้า พัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน อาทิ โครงการมอบผ้าห่มแทนความห่วงใยให้กับองค์กรสาธารณกุศล และ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

The Power of Next

เราเชื่อมั่นในพลังศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ด้วยความแข็งแกร่งขององค์กรในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทย เราพร้อมจะถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการ JASPAL GROUP Scholarship Program เป็นโครงการที่เฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ครั้งแรกของวงการแฟชั่นเมืองไทย ที่มอบการสนับสนุนแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ทุนการศึกษา ในสถาบันที่สังกัดอยู่ ไปจนถึงโอกาสการทำงานกับเหล่านักออกแบบมืออาชีพ เพื่อปูพื้นฐานสู่การสร้างอาชีพการงานที่มั่นคงต่อไปในอนาคต
พร้อมสร้างเครือข่ายนักออกแบบไทยที่เข้มแข็ง และขับเคลื่อนวงการแฟชั่นไทยให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

The Power of Sustainability

เราเชื่อมั่นในแนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เติบโตและพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

แบรนด์แฟชั่นต่าง ๆ ภายใต้ ยัสปาล กรุ๊ป ล้วนตระหนักถึงการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เราจึงเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า โดยการสร้างสรรค์ Sustainable Collection ซึ่งเป็นแฟชั่นที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติ หรือกระบวนการผลิตที่สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม